Verifikace

Poskytování informací ze studijní evidence

  1. Studenti mají přístup k informacím o průběhu svého vlastního studia prostřednictvím Integrovaného studijního informačního systému (InSIS); další informace v souvislosti s jejich vlastním studiem jim poskytuje studijní oddělení.
  2. Informace o ukončeném studiu (Potvrzení doby studia, Výpis zkoušek apod.) poskytuje absolventovi na písemnou žádost a za úhradu administrativního poplatku PRAV resp. Centrální spisovna.
  3. Žádosti orgánů veřejné moci (soudy, Policie ČR, Česká správa sociálního zabezpečení apod.) o informace o probíhajícím nebo ukončeném studiu, vyřizuje PRAV resp. Centrální spisovna,
  4. Žádosti právnických či fyzických osob (zaměstnavatelé, personální agentury, vysoké školy apod.), o informace o probíhajícím nebo ukončeném studiu, vyřizuje Pedagogické oddělení v součinnosti s Oddělením interní kontroly a auditu. Dané žádosti je nutné zasílat na e-mailovou adresu verifications@vse.cz. Absolventi, kteří nejsou dohledatelní v InSIS, spadají do kompetence PRAV, resp. Centrální spisovny Podmínkou pro poskytnutí informace je (1) řádné prokázání identity žadatele a (2) existence zákonného titulu pro poskytnutí údajů.