Směrnice, kterou se řeší problematika sexuálního obtěžování

Oznámení o sexuálním obtěžování se řídí směrnicí SR 04/2021 – Vyřizování stížností, oznámení a podnětů na VŠE v Praze.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vážnou problematiku, bude mít řešení podání o sexuálním obtěžování prioritu před veškerými ostatními stížnostmi, oznámeními a podněty.

Bez zbytečného odkladu se jím bude zabývat vedení školy, Etická komise a interní kontrolor.