Postup při řešení sexuálního obtěžování

V případě, že se potýkáte s chováním, které považujete za sexuální obtěžování:

  1. Neprodleně se obraťte na interního kontrolora.
    1. Zvolte způsob, který Vám je nejpohodlnější, možnosti jsou: telefonicky, e-mailem, přes MS Teams, nebo osobně.
    2. Na základě předaných podkladů dojde k vypracování Evidenčního listu podání. Poté interní kontrolor informuje Etickou komisi VŠE, která se bude celou záležitostí rovněž zabývat.
    3. Následně bude probíhat šetření kompetentními osobami.
  2. Obraťte se na Akademickou psychologickou poradnu, kde Vám profesionální psychologové pomohou.
  3. Výsledky šetření i projednání EK VŠE Vám budu sděleny oficiální formou v co nejkratší možné době.

Pokud to pro Vás bude komfortnější, obraťte se přímo na kohokoli z vedení školy nebo na předsedkyni EK.